Thông tin pháp luật

Những điểm mới nổi bật của 10 luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019

Cập nhật ngày: 02/01/2019
Từ ngày 1-1-2019, 10 Luật dưới đây sẽ có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi cá nhân cũng như sự phát triển của từng địa phương, đất nước.

X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Danh sách đối tác